DUTCH DESIGN WEEK 2022

Miriam van der Lubbe - Creative Head DDW22

All set! Dutch Design Week 2022 (DDW) stond in het teken van ons klaarmaken voor alles wat er op ons als samenleving afkomt en het smeden van slimme coalities om daarmee om te kunnen gaan.
Get Set… We’re on a mission! was het thema van DDW22. Een sterk gevoel van urgentie was duidelijk terug te zien bij de ontwerpers en studio’s die deelnamen aan DDW22. Concrete actie, oplossingen en betekenisvolle samenwerkingen kenmerkten deze editie van Dutch Design Week. 

De aantrekkingskracht van DDW22 was groot, ook op internationale bezoekers, beleidsmakers en organisaties die de kracht van design onderkennen. Een geslaagde editie, waarin deelnemers en bezoekers elkaar inspireerden met positieve verhalen die het vertrouwen en optimisme voeden. Samen kunnen we een betere toekomst vormgeven.

Miriam van der Lubbe, Creative Head van Dutch Design Week: 
“We zien dat een nieuwe generatie ontwerpers is opgestaan. Zij reflecteren op de vele complexe en urgente vraagstukken van deze tijd. Dutch Design Week is een uniek platform, waar de ontwerpcommunity hun vernieuwende ideeën deelt en de interactie aangaat met bezoekers, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Terwijl DDW qua bezoekersaantallen terug is op het niveau van topjaar 2019, blijven we focussen op kwaliteit en het in positie brengen van deze onmisbare ontwerpkracht. De ambitie en noodzaak om te groeien naar het beste platform is groter dan ooit.”

Andrea Trimarchi & Simone Farresin (Formafantasma) ambassadeurs van DDW22:
“Dutch Design Week is er door de jaren heen altijd in geslaagd om haar licht te laten schijnen op nieuwe stemmen en talenten. Die moeten beschermd en gekoesterd worden en hebben een plek nodig waar ze hun ideeën voor het voetlicht kunnen brengen. DDW biedt precies dat: een flinke dosis energie en goede plekken. DDW is een viering van ideeën.” 

Marjan van Aubel, solar designer en ambassadeur van DDW22:
“Dutch Design Foundation is ook partner van de Solar Biënnale en dat is zo’n duidelijke ondersteuning van de missie om voor de toekomst te ontwerpen. Dat kathedraaldenken delen we heel erg en gaat eigenlijk altijd over systemen herzien. Daarvoor moet je groter kijken en samenwerken met andere industrieën en partijen.”


Dutch Design Week 2023
DDW23, van 21 t/m 29 oktober 2023!

 


Publicaties


Aftermovie Dutch Design Week 2022