Facts & figures

  • Tijdelijke aanpassingen wegens het Corona virus
  • In samenwerking met Diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
  • Verwachtte oplevering juni 2020

Van Abbemuseum

Tijdelijke ingreep

 

Al vanaf 2015 is Van Eijk & Van der Lubbe betrokken bij het ontwikkelen van een toegankelijker museum. Het Van Abbemuseum wil open zijn op elk front. Iederéén moet de kans krijgen om met kunst in aanraking te komen. Het museum is een publieke ruimte. Van Eijk & Van der Lubbe ontwikkelden daarom samen met Diederendirrix een plan voor een toegankelijk museum zonder drempels. Waarbij de relatie met kunst, de stad en het water versterkt wordt.

Een nieuwe routing om de interactie tussen het museum, bezoekers en inwoners van de stad te vergroten. Het kleurenspectrum verbindt het ontwerp binnen en buiten het museum en viert een inclusieve samenleving. 

Het ontwerp is een tijdelijke ingreep in aanloop naar permanente veranderingen. Vanwege de huidige maatregelen omtrent het Corona virus ligt nu het accent op aanpassingen voor veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers.

Het ontwerp ontsluit een nieuwe routing door een nieuw entreegebied met  toegang tot het museum over het water. Onderdeel van de nieuwe entree aan de zijde van de Stratumsedijk is toegang via de steiger. Deze is ontworpen vanuit tijdelijkheid met bestaande materialen.

Tijdens de landelijke sluiting van musea is de realisatie van de aanpassingen in het Van Abbemuseum in gang gezet.