Facts & figures

  • Aanpassingen entree- en verblijfsgebied
  • In samenwerking met diederendirrix Architectuur & Stedenbouw
  • tijdelijke uitvoering

Van Abbemuseum

Een museum voor iedereen


Het Van Abbe wil een museum zijn voor iedereen. Een museum zonder drempels. Letterlijk en figuurlijk. Een museum dat iedereen verwelkomt en speciale programma’s ontwikkelt waardoor iedereen zich thuis voelt. Een inclusief museum dus.

Tot voor kort straalde het museum dat open karakter niet uit. De hoofdentree aan de wal is gelegen in het oorspronkelijke gebouw uit 1936, een rijksmonument van architect A.J. Kropholler. Het ligt achter de tuin van Piet Oudolf. Een prachtige tuin voor een prachtig gebouw. Maar openheid straalt het niet uit. Ook de nieuwbouw van het Van Abbe, aan de dommelzijde gelegen en ontworpen door Abel Cahen in 2003, is een met grijze leisteen bekleed dicht volume.

In 2015 vroeg het Van Abbemuseum diederendirrix architecten en Van Eijk & Van der Lubbe na te denken over de toegankelijkheid van het museum. In gezamenlijkheid bedachten zij daarop een openbare route die vanaf stadzijde dóór het museum naar het Anne Frankplantsoen loopt. Een openbare route, waar iedereen -ook zonder entreekaartje- gebruik van kan maken. Een die zich langs kunst laat leiden zodat iedere wandelaar met kunst aan die route in aanraking zou komen. Naast deze wandelroute dóór het museum, is een fietspad óver het museum getekend. Om zo een logische verbinding te maken tussen de Bleekweg en de Wal. Deze gedachten leverde een nieuwe, logische hoofdentree over het water voor het museum op.

Geactiveerd door Corona, zijn de ontwerpen in een tijdelijke vorm versneld uitgevoerd, om zo een veilig bewegen voor bezoeker en medewerker te kunnen waarborgen. De route over het water, het herpositioneren van de hoofdfuncties aan een centraal ‘plein’ en de meubelen voorzien van veiligheidsschermen. Verzacht met kleuren die de regenboog representeren.

Fotografie: Joep Jacobs, Van Eijk & Van der Lubbe