voor de toekomst

  VOOR DE TOEKOMST  |  VOOR CULTUUR  |  VOOR ELKAAR  
     
 

De toekomst ontwerpen we nu. Hoe we straks met elkaar willen leven, moeten we nu ontwerpen. Vanuit dat besef ontwikkelen we als studio toekomstscenario's op verschillende onderwerpen; een toekomstbestendig museum, een nog op te richten Kenniscentrum over Nieuwe Natuur, een visie op toenemend toerisme in een stad of voor toenemende druk op mobiliteit. We interviewen sleutelfiguren om inzichten te verzamelen, formuleren een gedeelde ambitie en werken toe naar een gedragen visie met een stappenplan en een handelingsperspectief.  

Toerisme voor positieve verandering

De gevolgen van de enorme toename van de bezoekerseconomie de komende jaren heeft onze bijzondere aandacht. In deze uitdaging komen gebruikers en locaties bij elkaar, vaak op gespannen voet. Voor de één is een bezoek een lust, voor de ander een enorme last. Wij zien de bezoekerseconomie niet als einddoel met alleen economische waarde. Het is óók een middel voor positieve verandering. Zo kan het bijdragen om gemeenschappen te versterken, culturele uitwisseling te bevorderen en duurzame groei te stimuleren.

Onze nieuwsgierigheid en betrokkenheid leiden tot nieuwe oplossingen die de grenzen van het traditionele denken verleggen. Voor opdrachtgevers als Gemeente Lelystad, Gemeente Den Bosch, VDL, het NBTC en Rijkswaterstaat.

 

VOOR DE TOEKOMST  VOOR CULTUUR  |  VOOR ELKAAR
 
  
De toekomst ontwerpen we nu. Hoe we straks met elkaar willen leven, moeten we nu ontwerpen. Vanuit dat besef ontwikkelen we als studio toekomstscenario's op verschillende onderwerpen; een toekomstbestendig museum, een nog op te richten Kenniscentrum over Nieuwe Natuur, een visie op toenemend toerisme in een stad of voor toenemende druk op mobiliteit. We interviewen sleutelfiguren om inzichten te verzamelen, formuleren een gedeelde ambitie en werken toe naar een gedragen visie met een stappenplan en een handelingsperspectief.  

Toerisme voor positieve verandering

De gevolgen van de enorme toename van de bezoekerseconomie de komende jaren heeft onze bijzondere aandacht. In deze uitdaging komen gebruikers en locaties bij elkaar, vaak op gespannen voet. Voor de één is een bezoek een lust, voor de ander een enorme last. Wij zien de bezoekerseconomie niet als einddoel met alleen economische waarde. Het is óók een middel voor positieve verandering. Zo kan het bijdragen om gemeenschappen te versterken, culturele uitwisseling te bevorderen en duurzame groei te stimuleren.

Onze nieuwsgierigheid en betrokkenheid leiden tot nieuwe oplossingen die de grenzen van het traditionele denken verleggen. Voor opdrachtgevers als Gemeente Lelystad, Gemeente Den Bosch, VDL, het NBTC en Rijkswaterstaat.